Γενικοί Όροι
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣYMMETOXHΣ OVERSEAS (Γ.O.Σ.)
Διαβάστε προσεκτικά τους κατωτέρω αναφερόμενους Γ.Ο.Σ στις οργανωμένες εκδρομές, που συμφωνούν με την Κοινοτική Οδηγία 90/314.

Η υπογραφή του δελτίου κράτησης που εκδίδεται για την συμμετοχή σας, σημαίνει την ταυτόχρονη αποδοχή των κατωτέρω Γ.Ο.Σ .
1) ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ:
Για την διοργάνωση των ταξιδίων, το overseas, χρησιμοποιεί πλοία, αεροπλάνα, ξενοδοχεία, τοπικά ταξιδιωτικά γραφεία και άλλους φορείς, μεσολαβώντας για την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του γι' αυτό και οι ευθύνες του εντοπίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών, καταβάλλει όμως κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του. Δεν είναι ωστόσο ούτε δυνατό ούτε δίκαιο να θεωρηθεί υπεύθυνο για ανωμαλίες που δεν είναι σε θέση να προβλέψει όπως:
• Αλλαγές, καθυστερήσεις ή ακυρώσεις προγραμματισμένων δρομολογίων κάθε μορφής.
• Ατυχήματα, ασθένειες ή δυσάρεστες οργανικές επιπτώσεις από κλιματολογικές συνθήκες, υψόμετρο, επιδημίες, τροφικές δηλητηριάσεις ή ανεπαρκείς συνθήκες καθαριότητας.
• Οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να προκληθούν από απρόβλεπτες καταστάσεις όπως: δυσμενείς καιρικές συνθήκες, απεργίες, πραξικοπήματα, πολέμους, πυρκαγιές, σεισμούς, πλημμύρες και οποιαδήποτε άλλη κατάσταση ανώτερης βίας.
• Φθορά, απώλεια ή κλοπή αποσκευών, προσωπικών αντικειμένων, χρημάτων ή ταξιδιωτικών εγγράφων ή συνεπειών από εγκληματική ή άλλη αξιόποινη πράξη.
• ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Η τρομοκρατική ενέργεια ανήκει στα περιστατικά έκτακτης ανάγκης και αντιμετωπίζεται αναλόγως.
2) ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Για να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα από τα ταξίδια μας θα πρέπει να συμπληρώσετε το δελτίο κράτησης, να το υπογράψετε και να καταβάλετε το 30% της αξίας της εκδρομής. Με την υπογραφή σας στο έντυπο, επιβεβαιώνετε ότι διαβάσατε και συμφωνήσατε με τους Γ.Ο.Σ.. Η σύμβαση αυτή διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους και διατάξεις και αρμόδια είναι τα Ελληνικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και μόνο. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις, που δεν επικυρώνονται με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει θέσεις. Οι τιμές συμμετοχής καλύπτουν σαφώς μόνο τα όσα αναφέρονται στα “περιλαμβανόμενα” της κάθε εκδρομής. Η εξόφληση του υπολοίπου γίνεται προκαταβολικά και όχι αργότερα από 10 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού.
3) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ:
Βασική υποχρέωση των συμμετεχόντων είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Η έλλειψη συνέπειας δίνει το δικαίωμα στον συνοδό να αγνοήσει τον αδιάφορο πελάτη και στο γραφείο να αρνηθεί οποιαδήποτε αποζημίωση για υπηρεσίες που δεν του δόθηκαν. Οι συμμετέχοντες στα οργανωμένα ταξίδια του γραφείου είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έγκαιρη εξασφάλιση των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίων, πιστοποιητικών εμβολιασμού, αδειών αποδημίας κ.α ).
4) ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
Το γραφείο έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής επαγγελματικής ευθύνης που καλύπτει τυχόν αξιώσεις πελατών οι οποίες προέρχονται από την μη εκτέλεση, ή την πλημμελή εκτέλεση της εκδρομής καθώς επίσης καλύπτει σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης και την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων καθώς και τον επαναπατρισμό των εκδρομέων.
5) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ:
Όλα τα χρησιμοποιούμενα καταλύματα έχουν την νόμιμη και εν ισχύει άδεια λειτουργίας που απαιτείται από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Η επιλογή τους γίνεται με κριτήρια την θέση τους, τις υπηρεσίες που προσφέρουν και την κατηγορία τους ως αυτή αναφέρεται στην περιγραφή κάθε εκδρομής. Σε περίπτωση παράτασης του ταξίδου για λόγους ανωτέρας βίας (κακοκαιρία, αναβολή δρομολογίων, απεργία κ.λ.π.) οι εκδρομείς υποχρεούνται να πληρώσουν για τις παραπάνω ημέρες ή για τις διαφορές τιμής που πιθανόν θα προκύψουν. Τα δωμάτια των ξενοδοχείων παραλαμβάνονται στις 14.00 και παραδίδονται στις 12.00 το μεσημέρι, ανεξάρτητα από την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των εκδρομέων, έχουν μελετηθεί για να φιλοξενούν δύο κλίνες. Ως εκ τούτου τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με επιπλέον πρόσθετη κλίνη. Τα μονόκλινα είναι πάντα λίγα και διατίθενται με την σειρά εγγραφής των ενδιαφερομένων. Είναι δυνατόν να μοιραστεί κάποιος ένα δίκλινο δωμάτιο, εφόσον υπάρξει και άλλος εκδρομέας με την αυτή επιθυμία. Διαφορετικά ή χρήση μονόκλινου δωματίου είναι υποχρεωτική και η επιπλέον δαπάνη βαρύνει τον εκδρομέα.
6) ΓΕΥΜΑΤΑ:
Οι εκδρομές περιλαμβάνουν τα αναφερόμενα στα “περιλαμβανόμενα” προγεύματα και γεύματα. Το γραφείο προσπαθεί κατά την διάρκεια των εκδρομών να περιλαμβάνει σε αυτές την καλύτερη δυνατή διατροφή των εκδρομέων, αλλά δεν είναι δυνατόν να φέρει ευθύνη για την τυχόν ποσοτική ή ποιοτική ανεπάρκεια των γευμάτων γιατί καθορίζονται αποκλειστικά από τα ξενοδοχεία.
7) ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ / ΕΚΔΡΟΜΕΣ:
Το overseas διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει έστω και την τελευταία στιγμή την σειρά των ξεναγήσεων αν οι συνθήκες το απαιτήσουν, αλλά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα από το πρόγραμμα που έχουν στα χέρια τους οι ταξιδιώτες.
8) ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩTΩΝ:
Τα οργανωμένα ομαδικά ταξίδια προϋποθέτουν αμοιβαία κατανόηση ανάμεσα στους ταξιδιώτες. Το γραφείο για την αρμονική εξέλιξη των εκδρομών του, συνιστά σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής στις συνθήκες των ομαδικών ταξιδιών να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προσαρμογής τους ώστε να μη θέσουν σε δοκιμασία την προσωπική διάθεση των άλλων εκδρομέων. Σε αντίθετη περίπτωση το overseas διατηρεί το δικαίωμα για την ομαλή διεξαγωγή της εκδρομής και προκειμένου να προστατεύσει την ψυχική διάθεση των υπολοίπων εκδρομέων, να θέσει τον μη συνεργάσιμο εκδρομέα εκτός εκδρομής και να μην του επιστρέψει χρήματα.
9) ΑΚΥΡΩΣΗ:
Για την εξασφάλιση ξενοδοχείων και άλλων απαραίτητων υπηρεσιών το γραφείο προπληρώνει σημαντικά ποσά αρκετούς μήνες πριν από την πραγματοποίηση των ταξιδιών που έχει προγραμματίσει και δεσμεύεται με συγκεκριμένες υποχρεώσεις αποζημίωσης σε περίπτωση μερικής ή ολικής ακύρωσης.Γι' αυτό και είναι με την σειρά του υποχρεωμένο να παρακρατήσει ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ, ή να ζητήσει συμπληρωματική σε περίπτωση ακύρωσης. Θεωρείται άκαιρη οποιαδήποτε ακύρωση γίνεται μέσα στις 10 τελευταίες ημέρες που προηγούνται της έναρξης του ταξιδιού. Εξάλλου ο πελάτης που αδυνατεί να συμμετάσχει στο οργανωμένο ταξίδι για το οποίο έχει ήδη πληρώσει προκαταβολή ή και εξόφληση, μπορεί να εκχωρεί την κράτησή του σε άλλο πρόσωπο που πληρεί όλους τους απαιτούμενους όρους. Τα κατωτέρω ακυρωτικά επιβάλλονται κατ' ελάχιστο, πέραν των ακυρωτικών των αεροπορικών εταιριών, η και άλλων αποδεδειγμένων εξόδων:
• ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΈΧΡΙ 30 ΗΜΈΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ παρακρατείται του 5% της εκδρομής.
• ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 29 - 21 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ παρακρατείται το 10% της αξίας της εκδρομής.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 20-10 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ παρακρατειται όλο το ποσό της προκαταβολής.
ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ λιγότερο των 10 ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ παρακρατείται όλο το ποσό της εκδρομής. (Για τα μέσα ναύλωσης τσάρτερ αεροσκαφών, κρουαζιερών, εκθέσεων, συνεδρίων και παρεμφερών διεθνών εκδηλώσεων, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι το 100% ανεξαρτήτως της ημέρας γνωστοποίησης της ακύρωσης).
10) ΑΛΛΑΓΗ Ή ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Ελάχιστη απαιτούμενη συμμετοχή στις οργανωμένες εκδρομές είναι 15 άτομα. Το overseas διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει οποιοδήποτε ταξίδι του αν η συμμετοχή κριθεί ανεπαρκής ή για λόγους που δεν ευνοούν την πραγματοποίησή του. Το overseas οφείλει να ειδοποιήσει τους πελάτες του για ματαίωση εκδρομής μέχρι και 5 ημέρες πριν την έναρξη και υποχρεούται στην επιστροφή των χρημάτων που έχει εισπράξει.΄Εξάλλου το γραφείο δεσμεύεται να τηρήσει το πρόγραμμα των εκδρομών ως αυτό αναφέρεται στην περιγραφή εκάστου ταξιδιού. Το γραφείο έχει επίσης το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές στο πρόγραμμα προκειμένου να ξεπεραστούν τεχνικά προβλήματα ή απρόβλεπτες δυσκολίες και εάν έχουν κοινοποιηθεί με οποιοδήποτε εύληπτο τρόπο στον πελάτη, το γραφείο δεν δεσμεύεται από την περιγραφή του προγράμματος της εκδρομής. Οι αλλαγές αυτές, είναι δυνατόν να γίνουν και πριν αρχίσει το ταξίδι και αν είναι τόσο σημαντικές ώστε να αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του, οι συμμετέχοντες δικαιούνται να ακυρώσουν την κράτησή τους κα να εισπράξουν πίσω τα χρήματα που πλήρωσαν, χωρίς άλλη αξίωση. Αν όμως οι αλλαγές κριθούν απαραίτητες κατά την εξέλιξη του ταξιδιού, οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να τις δεχτούν.
11) ΤΙΜΕΣ:
Όλες οι αναγραφόμενες τιμές στον ένθετο τιμοκατάλογο υπολογίστηκαν με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τους ακτοπλοϊκούς / αεροπορικούς ναύλους που ίσχυαν την περίοδο έκδοσης του. Τα έξοδα συμμετοχής μπορεί να αυξηθούν λόγω: • Αύξησης ναύλων. • Αύξησης φόρων αεροδρομίων και τελών καυσίμων. • Αδυναμίας συγκεντρώσεως του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού συμμετεχόντων κατά την κοστολόγηση της τιμής της εκδρομής. Η αλλαγή της τιμής μπορεί να γίνει μέχρι και 20 ημέρες πριν από την έναρξη του ταξιδιού και δεν αποτελεί δικαιολογία για ακύρωση.
12) ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ:
Κάθε εκδρομέας δικαιούται τη μεταφορά μιας βαλίτσας μέχρι 20 κιλά και μιας χειραποσκευής διαστάσεων 53cm x 26cm x 23cm. Το γραφείο καμιά ευθύνη δεν έχει σε περίπτωση που χαθεί ή χαλάσει μια βαλίτσα. Αξίωση αποζημίωσης είναι δυνατή μέσω της αεροπορικής εταιρείας.
13) ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ:
Για όλους τους συμμετέχοντες στις οργανωμένες εκδρομές εξωτερικού απαιτείται η κατοχή ισχύοντος Ελληνικού διαβατηρίου.
OVERSEAS (όβερσίις)